Savonlinnan Kokoomus 1919 - 2009

Savonlinnan Kokoomus 90 vuotta

Savonlinnan Kokoomus perustettiin tammikuun 10. päivänä vuonna 1919 Savonlinnan Seurahuoneella. Tuolloin pidettiin ”Kansallisen Kokoomus-puolueen Paikallisjärjestön” perustava kokous.

Pari viikkoa aiemmin – 29.12.1918 – oli jo pormestari August Hietaron johdolla perustettu Kansallisen Kokoomuksen piiritoimikunta valmistelemaan järjestön perustamista ja se oli uskonut valmistelutyöt pitkään jo kunnallispolitiikassa vaikuttaneelle August Sikiolle.

Perustamishetken viikot olivat myllerrysten aikaa paitsi sekä maailmanpolitiikassa että myös Suomessa. Pari kuukautta aiemmin oli solmittu 1. maailmansodan aselepo.

Seuran perustamista edeltävät vuodet olivat olleet Savonlinnassa rajun kehityksen aikaa. Vuonna 1911 oli perustettu Laitaatsillan Konepaja, vuonna 1917 Savonlinnan Konetehdas Lypsyniemelle ja Pääskyniemen telakka ja veistämö sekä vuonna 1918 Lypsyniemelle Tärpätti- ja hartsitehdas. Lisäksi kaupungissa ilmestyivät Savonmaa ja Itä-Savo-lehdet ja olipa kaupungissa vielä omat virvoitusjuoma- ja viinatehtaatkin.

Seuran perustamisen aikoihin vallitsi Savonlinnassakin – joka tuolloin oli vähän yli 4.000 asukkaan kaupunki - vielä sotien seurauksena elintarvikepula. Savonlinnalle maamme itsenäistyminen merkitsi enemmän kuin maamme muille osille – katkesivathan kaupungin kauppiaille tärkeät kauppa- ja liikenneyhteydet muun muassa Pietariin. Samoin Savonlinnan kylpylän venäläiset asiakkaat kaikkosivat. Toisaalta puun kasvanut kysyntä ja siitä saatava raha vilkastuttivat kaupungin elinkeinoelämää.

Kansallinen Kokoomuspuolue oli perustettu Helsingissä jo hieman aiemmin eli 9.12.1918, kun Suomalainen ja Nuorsuomalainen puolue olivat hajaantuneet syksyllä 1918. Pääosa Suomalaisen puolueen jäsenistä ja osa Nuorsuomalaisista liittyi tällöin Kokoomuspuolueen jäseniksi.

Perustavassa kokouksessa nimeksi valittiin kuitenkin paikalle tulleiden sääminkiläisten toivomuksesta ”Savonlinna-Säämingin Kansallinen Kokoomusyhdistys. Jo keväällä 1919 sääntöjen hyväksymisen yhteydessä nimi muuttui kuitenkin ”Savonlinna-Säämingin Kansallisseuraksi.