Kuntavaalit 2021

Kokoomuksen kuntavaaliohjelma
Savonlinnassa 2021 - 2025

 

Arvot, joilla turvaamme tulevaisuuden elinvoiman ja hyvinvoinnin Savonlinnassa:

                                          

 • päätöksenteko omassa kunnassa

 • vapaus ja vastuu

 • työ ja turvallisuus

 • sivistys ja välittäminen

 

Hyvinvointipalvelut

 • Varmistamme, että Savonlinnassa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jokaisen kuntalaisen saatavilla.
 • Palvelut ovat saatavissa lähipalveluperiaatteella laadukkaasti, vaikuttavasti ja taloudellisesti Kerimäellä, Punkaharjulla ja Savonrannalla.
 • Vahvistamme ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa sekä perheiden parissa tehtävää työtä.
 • Edistämme ikääntyneiden hyvinvointia ja toimintakykyä asumismuodosta riippumatta.
 • Tuemme omaishoitajien jaksamista kehittämällä vuorohoitoa ja sijaishoitajajärjestelmää.
 • Turvaamme erikoissairaanhoidon palvelut, jotta alueen kehitysedellytykset säilyvät.

Koulutus ja varhaiskasvatus

 • Varmistamme, että Savonlinna kehittyy koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kaupunkina.
 • Vaadimme lapsille ja nuorille edellytykset laadukkaaseen varhaiskasvatukseen sekä koulutukseen turvallisissa ja terveissä ympäristöissä.
 • Vahvistamme nykyisiä koulutuksia ja haemme uusia mahdollisuuksia opiskeluun.
 • Edistämme elinikäistä oppimista tukemalla monipuolisia opiskelumahdollisuuksia.

 Yritysystävällinen elinkeinotoiminta

 • Mahdollistamme yritysten ja työpaikkojen lisääntymisen sekä nykyisten että uusien yritysten menestymisen yritysmyönteisellä päätöksenteolla.
 • Edistämme kaupungin ja elinkeinoelämän vuoropuhelua.
  Kehitämme kaupungin hankintapolitiikkaa ja varmistamme pienyrittäjien palvelut ja tuotteet täydentämään julkisia palveluja esim. palvelusetelein, lähiruokatoimituksin.
 • Turvaamme osaavan työvoiman saannin koulutuspoliittisilla ratkaisuilla. Kaavoitus ja lupaprosessit ripeiksi. Maksut ja taksa maltilliseksi.

Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus ja tekniset palvelut

 • Edistämme turvallista, terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä koko kaupungin alueella.
 • Säilytämme puistomaisen luonnon keskustaajamien alueilla.
 • Luomme Savonlinnasta puurakentamisen mallikaupungin.
 • Kehittämme kaupunkikeskustasta houkuttelevan ostos- ja ajanviettopaikan
 • Edistämme esteettömyyttä koko kaupungissa

Nuoret ja yhteiskunta

 • Edistämme harrastustoimintaa koulupäivien yhteydessä.
 • Huolehdimme nuorisopalveluiden riittävyydestä koko kaupungin alueella.
 • Tuemme nuorten omia hankkeita, niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti.

Kulttuuri, liikunta ja vapaa aikapalvelut

 • Kehitämme liikunta- ja vapaa-ajan palveluita kaikille asukkaille.
 • Lisäämme Savonlinnan vetovoimaa tasokkaalla kulttuuri tarjonnalla sekä monipuolisilla koulutuspalveluilla.
 • Tuemme yhdistyksiä ja asukkaita uusien harrastusmahdollisuuksien luomisessa.

Savonlinnan kaupungin talous ja päätöksenteko

 • Varmistamme talouden tasapainon rakenteita uudistamalla ja toimintatapoja kehittämällä.
 • Sanomme ehdottoman EI:n kunnallisvero- ja kiinteistövero korotuksille
 • Perustamme päätöksenteon tutkittuun tietoon ja vaadimme valmistelulta vaihtoehtoja.